728 x 90

اعتصاب دانشجویان در دهها شهر میهن در شصت و پنجمین روز قیام سراسری + فیلم

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی در شصت و پنجمین روز قیام
تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی در شصت و پنجمین روز قیام

روز شنبه ۲۸آبان ۱۴۰۱، شصت و پنجمین روز قیام سراسری مردم ایران همزمان با پنجمین روز از سالگرد قیام خونین آبان۹۸ است. تظاهرات مردمی و اعتصابها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۳۱شهر با ۶۰۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۴۶۶تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

شصت و چهارمین روز قیام، خیزش مردم شهرهای مختلف در خاکسپاری شهیدان

صبح روز جمعه ۲۷آبان در شصت و چهارمین روز قیام، مراسم خاکسپاری و بزرگداشت شهیدان قیام در شهرهای ایذه، مهاباد، تبریز، سمیرم، کامیاران، بوکان، سنندج، قزوین و... با حضور هزاران تن از مردم محل با شعار علیه خامنه‌ای و فراخوان به سرنگونی رژیم برگزار شد. مردم در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دست به تظاهرات زدند.

فیلمها و گزارشات اعتصاب دانشجویان در شهرهای میهن در این صفحه منتشر می‌شود.

رشت - اعتصاب دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه گیلان ۲۸آبان

سنندج - خروش دانشجویان دانشگاه سنندج آزادی آزادی آزادی ۲۸آبان

سنندج - دانشجویان دانشگاه کردستان با پایین کشیدن بنر پاسدار سلیمانی شعار دادند فقر فساد گرونی میریم

تبریز - دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شعار می‌دهند ما همه آیلار هستیم،بجنگ تا بجنگیم ۲۸آبان

 

تهران - تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس - ۲۸آبان

تهران - تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر - ۲۸آبان

تحصن امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی شهرکرد به یاد خدانور لجه ای

تحصن امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه دولتی شهرکرد به یاد خدانور لجه ای

 

تهران - تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس - ۲۸آبان

تهران - تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس - ۲۸آبان

سنندج - تظاهرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سنندج کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم -۲۸آبان

اصفهان - تظاهرات  دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ائیم تا پایان - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه شریف - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه شریف - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه شریف - ۲۸آبان

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه هنر تبریز - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه شریف - ۲۸آبان

تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه شریف - ۲۸آبان

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه هنر تبریز - ۲۸آبان

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه هنر تبریز - ۲۸آبان

نجف‌آباد - تظاهرات دانشجویان آموزشکده فنی نجف آباد ۲۸آبان

کرمانشاه - تجمع دانشجویان دانشگاه رازی علیه مزدوران خامنه‌ای در این دانشگاه ۲۸آبان

 

 

تهران - تحصن دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی با شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد ۲۸آبان

 

ملکان - اعتصاب سراسری مغازه‌داران در اعتراض به قتل دانشجوی شهید آیلار حقی - ۲۸آبان

ملکان - اعتصاب سراسری مغازه‌داران در اعتراض به‌قتل دانشجوی شهید آیلار حقی - ۲۸آبان

ملکان - اعتصاب سراسری مغازه‌داران در اعتراض به‌قتل دانشجوی شهید آیلار حقی - ۲۸آبان

 

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی

تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی

 

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - ۲۸آبان

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - ۲۸آبان

 

تبریز - اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ۲۸آبان دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

 

شهر قدس - اعتصاب دانشگاه آزاد شهر قدس با شعار حمیدرضا را کشتند، اسم بسیج گذاشتند -۲۸آبان

شیراز - تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز با شعار آزادی ۲۸آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5f97558e-8da3-4ee6-bac3-e4d7edcbe7bc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات