728 x 90

اعتصاب و تظاهرات در شهرهای عراق هم‌چنان ادامه دارد

ادامه اعتراضات در عراق
ادامه اعتراضات در عراق

این خبر تکمیل می شود

روز دوشنبه ۲۷ آبان قیام مردم عراق در بغداد،‌ بصره، ام قصر، نجف، دیالی و بسیاری شهرهای دیگر جریان داشت. خواست قیام کنندگان در بغداد انقلابیون در میدان تحریر و میدان خلانی و پلهای سنک senek  و احرار مواضع خود را تثبیت کردند. آنها برای جلوگیری از اقدامات ترویستی نیروی قدس و وحوش خامنه ای پستهای بازرسی و کمیته های امنیتی  دایر کردند.

معترضین ضد دولتی به دنبال فراخوان اعتصاب ملی با آتش زدن لاستیک در بخش هایی از مرکز و جنوب عراق جاده ها را بستند، و با این کار عبور و مرور را متوقف کردند و کارها را فلج کردند.

بغداد - میدان تحریر بغداد

 

 نجف - بستن مسیر خیابان اصلی فرودگاه

 

محمودیه - جوانان تظاهرات کننده به سمت دادگاه منطقه محمودیه راهپیمایی کردند

 

مثنی - تظاهرات جوانان عراقی با حمل پرچم کشورشان

 

ذی قار - لحظه اخراج ابو ولید القریشی رئیس پلیس ذی قار از میدان تظاهرات

 

کربلا - فلکه پرورش دانش آموزان

 

کربلاء - بسته شدن ورودی پالایشگاه کربلا توسط مهندسین 

کربلاء - بسته شدن ورودی پالایشگاه کربلا توسط مهندسان

کربلاء - بسته شدن ورودی پالایشگاه کربلا توسط مهندسان

 

ام قصر - معترضین عراقی ورودی بنادر ام قصر را مسدود می کنند

ام قصر - معترضان عراقی ورودی بنادر ام قصر را مسدود می‌کنند

ام قصر - معترضان عراقی ورودی بنادر ام قصر را مسدود می‌کنند

 

دیالی - دانش آموزان دیالی جلوی آموزش خالص اعتصاب می کنند  و کلیه مدارس منطقه ۱را می بندند

اعتصاب دانش‌آموزان در دیالی و بستن مدارس

اعتصاب دانش‌آموزان در دیالی و بستن مدارس

در بندر جنوبی بصره و در شهرهایی مانند ناصریه ، عماره و کوت ، معترضین برای بستن جاده ها لاستیکها را آتش زدند. 

بصره - بستن پل منسیه توسط تظاهرات کنندگان عراقی

 

بصره - تظاهرات کنندگان جاده منتهی به بندر خور زبیر را بستند

 

تسلط تظاهرات کنندگان بر پل احرار

 

دیالی - اعتصاب و تظاهرات دانش آموزان مدارس برای چهارمین هفته متوالی 

 

در یکی از مدارس  معترضین عراقی، خانم مدیر را خارج کرده و به او گفته شد که بنویسد به فرمان خلق بسته است و او نوشته را تکمیل کرد


 

 

بغداد - منطقه البیاع - بستن یکی از مدارس توسط دانش آموزان و تحصن آنها در مقابل مدرسه

 

نجف - اعتصاب دانشجویان و ادامه عتراضات مردمی

نجف - اعتصاب دانشجویان و ادامه عتراضات مردمی

نجف - اعتصاب دانشجویان و ادامه عتراضات مردمی

 

ذی قار  - تجمع اعتراضی دانش آموزان در جلوی آموزش و پرورش

 

تظاهرات مردم در نزدیکی دروازه سبز