728 x 90

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ای جی عسلویه ، کارگران هپکو در دومین روز و پتروشیمی بوشهر

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ای جی عسلویه
اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ای جی عسلویه

کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی در میدان گازی عسلویه، یکشنبه ۱۲مرداد، به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران عسلویه همزمان با اعتصاب دیگر پالایشگاههای کشور که از دیروز شروع شده، صورت می‌گیرد.

تجمع کارگران هپکو در دومین روز اعتصاب
کارگران شرکت هپکو در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود و نبود کار در این شرکت، در زیر پل بختیاری شهر اراک یکشنبه ۱۲مرداد تجمع کردند.

-تجمع کارگران هپکو در دومین روز اعتصاب

اعتصاب کارکنان شرکت سینا صنعت احمد پورپتروشیمی بوشهر

کارکنان شرکت سینا صنعت احمد پور پتروشیمی بوشهر در منطقه گازی عسلویه نیز از روز شنبه ۱۱ مرداد دست از کار کشیدند و دست به اعتصاب زدند. به گزارش دریافتی کلیه کارکنان این شرکت به خانه رفته اند.