728 x 90

اعتصاب بازار کفاشان تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور - یکشنبه ۲۱مرداد۹۷ + فیلم

اعتصاب بازار کفاشان تهران امروز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷ برای دومین روز متوالی ادامه دارد. بازاریان پاساژ وحید، پاساژ اعظم و پاساژ کمالی در اعتصاب هستند.
این اعتصاب در اعتراض به گرانی و نبودن وسایل اولیه تولید صورت گرفته است اما به سرعت سیاسی شده است.
اعتصابیون در حالی که تجمع کردند شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی می‌دهند.
روز گذشته نیز این اعتصاب بخشهای دیگری از بازار تهران از جمله بازار سپهسالار، منوچهر خانی و موسوی را فراگرفت.

 

این خبر به روز می‌شود. 

 

۱۱۴۵: اعتصاب بازار کفاشان تهران

 

 

۱۱۲۵: بر اساس گزارشهای تکمیلی از بازار تهران با وجود تهدیدهای مأموران ضدشورش هر لحظه بر تعداد اعتصابیون و تجمع کنندگان در بازار کفاشان افزوده می شود.
شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی همچنان در قسمتهای مختلف بازار کفاشان تهران طنین انداز است
جمعیت معترض با فریاد بی غیرتها ببندید همه را دعوت به بستن مغازه و پیوستن به این اعتصاب میکنند.

 

۱۰۴۳: فیلمی از اعتصاب بازار کفاشان تهران 

 

۱۰۳۰: اعتصاب بازار کفاشان تهران - تجمع بازاریان برای راهپیمایی و تظاهرات و حضور نیروهای گارد ضد شورش و نیروهای سرکوبگر انتظامی برای ممانعت از بسته شدن بازار

 

 

۱۰۲۵: اعتصاب بازار کفاشان تهران - با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی

 

۱۰۲۳: اعتصاب بازار کفاشان تهران - اعتصاب و تظاهرات بازاریان تهران در حالی است که مقابل هر مغازه ۴مأمور یگان ویژه ضدشورش مستقر شدند.

 

۱۰۱۲: اعتصاب بازار کفاشان تهران - حضور نیروهای یگان ویژه برای ممانعت از اعتصاب بازار - کوچه سیدولی کنار امامزاده ۲۱مرداد ۹۷

 

۱۰۰۵: اعتصاب بازار کفاشان تهران - بازاریان معترض به یکدیگر پیوسته و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی سر دادهاند. 

 

۰۹۵۵: اعتصاب بازار کفاشان تهران - کفاشها همدیگر را به اعتصاب فرا می‌خوانند با شعار کفاش بیا پایین

 

۰۹۴۵: اعتصاب بازار کفاشان تهران - فیلمی از اعتصاب بازار کفاشان تهران - بازار سید ولی

 

۰۹۴۰: اعتصاب بازار کفاشان تهران - بازاریان معترض از سرای اعظم حرکت کرده و خطاب به سایر مغازه‌داران در بازار شعار می‌دهند؛ ببندش ببندش و آنها را به اعتصاب فرا می‌خوانند.
مأموران سرکوبگر رژیم و لباس‌شخصیها در محل حاضر شده‌اند تا مانع گسترش این اعتراض به سراسر بازار و به خیابانهای اطراف شوند.
آنها از عموم بازاریان و مردم خواسته‌اند تا برای استمرار این اعتراض؛ به آنان بپیوندند.