728 x 90

اعتصاب بازار در بخشهایی از بازار ۱۵خرداد تهران

امروز یکشنبه ۲۰آبان ماه، در تهران، در بازار ۱۵خرداد، بازاریان، بخشهایی از مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند. بازار خیابان پانزده خرداد شامل فروشگاههای فروش ابزاری خشک بار چسب و نایلون و پوشاک است.

 

روز شنبه ۱۹آبان بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف اعتصاب کرده، بازار را تعطیل و مغازه‌های خود را بستند. در تهران در بازار ۱۵خرداد بخشهایی از مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز ۱۹آبان ۹۷ با انتشار اطلاعیه‌یی درباره ادامه اعتصاب و اعتراض کامیونداران، کارگران، بازاریان و کشاورزان در شهرهای مختلف کشور اعلام کرد:

خانم مریم رجوی، به عزم و اراده رانندگان زحمتکش کامیون، کشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفته تپه و فولاد اهواز و دیگر اعتصاب گران در سراسر کشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بیکاری و فساد ارمغان فاشیسم دینی برای کشور ماست و تا این رژیم قرون‌وسطایی بر سرکار است ادامه خواهد یافت.

 

 بازاریان روز  ۱۹ آبان در شهرهای بیرجند، شهرضا و آستارا مغازه‌های خود را  بستند و اعتصاب کردند: 

در بیرجند در بازار بزرگ این شهر کسبه مغازه‌های خود را بستند. علاوه بر بازار بزرگ شهر مغازه‌داران در سطح شهر بیرجند نیز تعطیل کرده و از باز کردن محل کسب و کارشان خودداری کردند.

 

در سبزوار مغازه‌داران و کسبه در خیابان دادگستری به سمت نجار آباد دست به اعتصاب زده و محلهای کسب و کارشان را باز نکردند.

 

در شهر آستارا نیز مغازه‌داران این شهر در اعتراض به احتکار کالاها توسط تجار بزرگ وابسته به دولت مغازه‌ها را بسته و تعطیل کردند.