728 x 90

اعتصاب بازاریان در بیش از ۵۰شهر - ۱۶مهر۹۷

از صبح امروز دوشنبه ۱۶مهر۹۷، بنا‌ به فراخوان قبلی بازاریان در شهرهای مختلف اعتصاب خود را شروع کردند.

بازاریان در تهران،قزوین،ورامین،مهاباد،قم، مبارکه، سراوان،جوانرود،‌ابهر،کرج، شهریار، شهررضا، رشت،  آبادان، رفسنجان، گناوه، ایرانشهر، پارس آباد مغان، ارومیه، زاهدان، کازرون، گرگان، کرمانشاه، کرمان، میاندواب، بندر ترکمن، اصفهان، تبریز، اراک، مشهد، برازجان، کرمانشاه، زنجان، سنندج، مریوان، بانه، مریوان، سقز، سردشت، پیرانشهر، چابهار، کنارک، هیرمند، پاوه و دهها شهر دیگر در اعتصاب هستند.
بازار طلافروشان تهران در اعتصاب است. این اعتصاب سراسری در اعتراض به موج گرانی و رکود بازار صورت گرفته است. 

بازاریان تبریز هم به اعتصاب امروز بازاریان پیوستند و مغازه های خود را بستند

بازار بزرگ تهران به اعتصاب پیوست.‎ بازاریان اصفهان هم به شهرهای اعتصابی پیوستند. اعتصاب سراسری به بازار کرمانشاه هم رسید.

فراخوان به ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه در همه شهرها و روستاها توسط بازاریان اعتصابی در روز سه شنبه ۱۷مهر۹۷

فراخوان به اعتصاب از طرف بازاریان تهران - سه‌شنبه ۱۷مهر۹۷

فراخوان به اعتصاب از طرف بازاریان تهران - سه‌شنبه ۱۷مهر۹۷

  

اعتصاب بازاریان در بیرجند

 

۱۷۳۰: اعتصاب بازاریان سنندج خیابان پاسداران ساعت ۴عصر ۱۶مهر۹۷

 

۱۷۰۰: تصاویری از اعتصاب بازاریان در دیزل آباد کرمانشاه -۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان - دیزل‌آباد کرمانشاه - ۱۶مهر۹۷

 

۱۶۵۵: بازاریان اسلام آباد غرب و بوکان به اعتصاب سراسری در شهرهای ایران پیوستند.

 

۱۶۲۰: فیلمهایی از اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف ایران ۱۶مهر۹۷

 

۱۶۰۰: اعتصاب بازاریان - تبریز - گزارش خبرنگار سایت مجاهد - ۱۶مهر۹۷

 

۱۶۰۰: اعتصاب بازاریان در کرج - گوهردشت ۱۶مهر۹۷

 

درود مریم رجوی به  بازاریان و کسبه اعتصابی در تهران و دهها شهر ایران:

 

۱۵۵۰: 

شهرهای قزوین، ورامین و جوانرود به جمع بازاریان اعتصابی در سراسر کشور پیوستند‎.

ایلام و یزد و گوهردشت نیز به اعتصاب سراسری بازاریان پیوستند.

۱۳۱۳: شهرهای قزوین، ورامین و جوانرود به جمع بازاریان اعتصابی در سراسر کشور پیوستند.

 

۱۳۰۰: گزارشی از اعتصاب سراسری بازار شهرک ایرانی اسلامی اندیشه ۱۶مهر۹۷

۱۲۰۰: شهرهای مهاباد، قم، مراغه،‌ ابهر، مبارکه، سراوان به اعتصاب پیوستند.

۱۱۴۵: همزمان با اعتصاب سراسری بازاریان،  همه کارگران در فازهای پارس جنوبی به طور گسترده، هماهنگ و منسجم دست به اعتصاب زدند و در محل اداره کار منطقه ویژه تجمع کردند. 
کارگران اعتصابی پارس جنوبی خواستار پرداخت مطالبات و افزایش حقوق هستند.

۱۱۲۰: اعتصاب بازار در کرمانشاه چهارراه مهدیه - ۱۶مهر۹۷

 

۱۱۱۶: اعتصاب سراسری بازاریان - رفسنجان خیابان شهدا - ۱۶مهر۹۷

 

۱۱۱۳: اعتصاب سراسری - خیابان کارگر جنوبی در تهران ۱۶مهر۹۷

۱۱۱۰: اعتصاب در تهران گسترش یافت.‎

در حال حاضر  بازار بزرگ تهران، بازار طلافروشان، بازار سیروس، جمهوری، کارگر شمالی، ستارخان و غرب تهران در اعتصاب هستند.

 

۱۱۱۰: اعتصاب سراسری در تبریز ۱۶مهر۹۷

 

۱۱۰۵: اعتصاب بازاریان در ایرانشهر ۱۶مهر

 

۱۱۰۰: اعتصاب بازاریان در هیرمند ۱۶مهر۹۷

۱۱۰۰: اعتصاب بازار در میاندوآب

 

۱۰۵۵: بازاریان رشت مغازه های خود را تعطیل کردند‎

مغازه داران خیابان هاشمی تهران هم به اعتصاب پیوستند

۱۰۵۳: اعتصاب بازار در سنندج:

۱۰۵۰: اعتصاب بازار در تهران و محله ستارخان ۱۶مهر۹۷

 

۱۰۴۶: اعتصاب بازار در چابهار - ۱۶مهر۹۷

 

۱۰۱۶: بازاریان در ارومیه، زاهدان، کازرون، گرگان و گناوه، ایرانشهر، پارس آباد مغان، ارومیه به اعتصاب پیوستند. 

 

۱۰۱۵: گزارش خبرنگار سیمای آزادی از اعتصاب بازار در شهر بانه

۰۹۵۵: درحال حاضر  بازار بزرگ تهران، بازار طلافروشان، بازار سیروس، ستارخان و غرب  تهران در اعتصاب هستند.

 

۰۹۵۰: کرمان هم به اعتصاب پیوست‎

فرماندار و معاون استاندار کرمانشاه به بازاریان اعتصابی التماس کرد مغازه ها را باز کنند اما اعتصابیون اعتنایی نمی کنند.

۰۹۵۰: اعتصاب بازار در سنندج ۱۶مهر۹۷:

 

۰۹۴۵: اعتصاب بازاریان چابهار ۱۶مهر۹۷

 

۰۹۲۵: تصاویر رسیده از اعتصاب بازاریان شهرهای ایران:

اعتصاب بازاریان در اراک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان در اراک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان در پاوه ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان در پاوه ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان راسته بازار تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان راسته بازار تبریز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان زنجان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سقز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سقز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج خیابان سیروس ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج خیابان سیروس ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج بازار شیطان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج بازار شیطان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان کنارک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان کنارک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مریوان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مریوان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان بازارچه‌ی شهرداری سردشت ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان بازارچهی شهرداری سردشت ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان بازارچه شهرداری سردشت ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان بازارچهی شهرداری سردشت ۱۶مهر۹۷

 

 

۰۹۰۰: اعتصاب بازاریان در بانه ۱۶مهر۹۷:

 

۰۸۵۶: اعتصاب بازاریان در سنندج ۱۶مهر۹۷:

 

۰۸۴۴: شهرهای سردشت و پیرانشهر نیز شاهد اعتصاب بازاریان هستند.

۰۸۴۰: تصاویری از اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف ایران:

اعتصاب بازاریان اراک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان اراک ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سنندج ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سقز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان سقز ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مریوان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مریوان ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مشهد موسوم به صیاد شیرازی وکیل‌آباد ۱۶مهر۹۷

اعتصاب بازاریان مشهد موسوم به صیاد شیرازی وکیل‌آباد ۱۶مهر۹۷

 

 

۰۸۳۵: بازاریان تبریز هم به اعتصاب امروز بازاریان پیوستند و مغازههای خود را بستند.

 

۰۸۳۴: اعتصاب بازار مشهد ۱۶مهر۹۷

 

۰۸۳۱: اعتصاب بازار طلای تهران ۱۶مهر۹۷

 

۰۸۲۵: بازاریان اراک هم به اعتصاب سراسری پیوستند

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b865283f-9b22-4e70-93e1-e3b2e50b1119"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات