728 x 90

اعتصاب در بازارهای تهران و گرگان + فیلم

اعتصاب بازار تهران - عکس از آرشیو
اعتصاب بازار تهران - عکس از آرشیو

 بر اساس گزارشات دریافتی صبح امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷، بازاریان در دو بازار تهران دست به اعتصاب زدند. کسبه در بازار امین حضور تهران که مرکز فروش لوازم خانگی است از صبح امروز از باز کردن مغازه های خود خودداری کردند.

 

بنا به گزارشات دریافتی نیروهای سرکوبگر تلاش کردند بازاریان را وادار به باز کردن مغازههایشان کنند اما موفق به جلوگیری از این اعتصاب نشدند.  

 

همچنین جمعی از مغازه داران  بازار امیر کبیر در تهران، اعتصاب کردند و کرکرههای خود را پایین کشیدند.  آنها  در اعتراض به گرانی افسارگسیخته و وضعیت آشفته بازار، دست به اعتصاب زدند.

 

 

مغازه داران پاساژ آفتاب در گرگان نیز از صبح روز دوشنبه ۱۴ آبان۹۷  اعتصاب کردند.  آنها در اعتراض به گرانی و در پاسخ به فراخوان اعتصاب بازاریان، دست به اعتصاب زدند  و از باز کردن مغازه هایشان خودداری کردند.