728 x 90

اعتراف پاسدار قالیباف به غارت و چپاول مردم برای جبران کسر بودجه رژیم

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

شب گذشته پاسدار قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی، به فاجعهٔ بحران معیشت مردم و فروپاشی اقتصادی اعتراف کرد و گفت:

وقتی که ما کسری بودجه داریم، باید بپذیریم که ما داریم دست در جیب مردم می‌کنیم و بودجه جاری دولت و هزینهٔ دولت را از جیب فقرا درمی‌آوریم. مردم دقیق این را در زندگی‌شان لمس می‌کنند. (شبکه تلویزیونی رژیم ۱۰آذر)

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت: موتور چاپ پول هم‌چنان در حال فعالیت است

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت در گزارش امروز در زمینه ورشکسته‌ای اقتصادی رژیم نوشت: نقدینگی از ابتدای سال به ۴۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید و در مرز هشدار قرار گرفت. امری که نشان می‌دهد موتور چاپ پول هم‌چنان در حال فعالیت است. (روزنامه حکومتی جهان صنعت۱۱آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات