728 x 90

اعتراف نماینده مجلس ارتجاع به کشتار در نیزارهای ماهشهر

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

روز چهارشنبه ۲۰ آذر، عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، اعتراف به کشتار در نیزارهای ماهشهر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه کرد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند، دقیق می‌دانیم چه کسانی بوده‌اند، سلاح از کجا رفته است.

وی برای توجیه این کشتار بیرحمانه افزود: می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند؛ بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می‌خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

این نماینده مجلس آخوندی کشتن بیگناهان را مفروض گرفت و در ادامه گفت: در این میان ممکن است به جمع بی‌گناهی هم آسیب وارد شده باشد که حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود.

گفتنی است در تناقض‌گویی سردمداران رژیم، محمود واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی گفته است: بر اساس تصاویری که از این اتفاقات موجود است عده‌یی مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند.

واعظی در ادامه افزود: در ماهشهر و عسلویه شاهد بودیم که اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه داشتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده‌یی از کشته‌ها هم توسط همین‌ها انجام شده است.