728 x 90

اعتراف نماینده خامنه‌ای در سپاه به موج ریزش و بریدگی در میان پاسداران

آخوند صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه ضدمردمی پاسداران
آخوند صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه ضدمردمی پاسداران

آخوند صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه ضدمردمی پاسداران به موج ریزش و بریدگی در میان پاسداران اعتراف کرد و گفت: الآن زمان خسته شدن نیست زمان بریدن نیست.

الان فرصت نیست من بهش بپردازم خطر ناامیدی خطر سستی خطر اراده‌ها را درهم شکستن بله جنگ است جنگ اقتصادی است بله کارشکنی‌هایی در داخل می‌شود بله دشمن توطئه می‌کند.

ما از مبارزه خسته نشدیم ما از جهاد پشیمان نشدیم ما از این‌که در راه خدا فرزند بدهیم خانه بدهیم آبرو بدهیم خسته نشدیم.

حضرت آقا اخیراً با صراحت به همه ما فرمودند، فرمودند ما به قله داریم نزدیک می‌شویم الآن زمان خسته شدن نیست زمان بریدن نیست زمان استراحت نیست زمان راحتی نیست.

(تلویزیون شبکه افلاک رژیم ۱۰مهر ۱۴۰۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9ab994b4-0ced-486e-b517-8fe40ead24e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات