728 x 90

اعتراف یک مقام شورای حکومتی شهر تهران به‌وجود مشکلات و چالشها بعد از تسخیر سایتهای شهرداری در ۶ماه قبل

احمد صادقی
احمد صادقی

احمد صادقی، عضو شورای حکومتی شهر تهران ۶ماه بعد از تسخیر سایتها و سامانه‌های شهرداری رژیم در تهران توسط قیام تا سرنگونی به استمرار مشکلات و بدتر شدن اوضاع در این ارگان رژیم اعتراف کرد. وی گفت: با وجود گذشت ۶ ماه از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری، ما هم‌چنان با چالشها و مشکلاتی در حوزه هوشمندسازی روبه‌رو هستیم. وی گفت: در این حوزه نه‌تنها پیشرفتی را نداشته‌ایم بلکه در برخی از موارد پسرفتهایی را هم شاهد بوده‌ایم.

(سایت دیدبان حکومتی: ۲۹بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1e9ea921-e633-49f4-8955-16a5aa670023"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات