728 x 90

اعتراف معاون وزیر راه به ۲۰میلیون نفر حاشیه‌نشین

اعتراف معاون وزیر راه به ۲۰میلیون نفر حاشیه‌نشین
اعتراف معاون وزیر راه به ۲۰میلیون نفر حاشیه‌نشین

معاون وزیر راه و شهرسازی رژیم اعتراف کرد: ۷۸۰هزار خانوار در بافت تاریخی، حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانوار در بافت فرسوده و سه میلیون و ۲۰۰هزار خانوار در سکونت‌گاههای غیررسمی زندگی می‌کنند.

مهدی عبوری افزود: هم‌اکنون حدود ۱۴۸هزار هکتار بافت فرسوده، سکونت‌گاه غیررسمی و بافت تاریخی در کشور وجود دارد. پنج میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در این بافتها ساخته شده است و جمعیتی بالغ بر ۲۰میلیون نفر در این بافتها زندگی می‌کنند. (خبرگزاری حکومتی مهر یکشنبه ۹شهریور)