728 x 90

اعتراف مطهری عضو مجلس ارتجاع به کشتار مردم در قیام آبان ماه

مطهری عضو مجلس ارتجاع
مطهری عضو مجلس ارتجاع

مطهری عضو مجلس ارتجاع به کشتار مردم در قیام آبان ماه در رادیو حکومتی فرهنگ اعتراف نمود و وزیر کشور را مسئول این کشتار معرفی کرد. (سه‌شنبه ۱۶اردیبهشت)

وی در جلسه مجلس ارتجاع گفت: «وزیر کشور را در همان آبان و آذر ماه مطرح کردیم وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبان بود و این کشتاری که متأسفانه عده زیادی کشته شدند من اینجا از آقای لاریجانی انتقاد می‌کنم ایشون اجازه نداد که این کار انجام بشود.» (سر و صدا در مجلس)

مطهری: «حالا ببینید به ما گفتند در نهایت گفتن آقا الآن شرایط مناسب نیست بعد از انتخابات گفتیم بسیار خوب حالا که (انتخابات) شد گفتند به‌خاطر کرونا نباشد. ... به‌نظر من هنوز هم دیر نشده برای هفته آینده در دستور جلسه بگذارند ما کاملاً همه امضاکنندگان پای امضای‌شان هستند به‌هرحال بعد می‌گویند مجلس ناکارآمد هست یعنی چه شما نمی‌گذارید ما کاری انجام بدهیم.