728 x 90

اعتراف محیط‌زیست رژیم: شهرداری برنامه‌یی برای زباله‌های کرونا ندارد

شهرداری برنامه‌یی برای زباله‌های کرونا ندارد
شهرداری برنامه‌یی برای زباله‌های کرونا ندارد

خبرگزاری حکومتی ایسنا ۹شهریور۹۹ اعتراف کرد: «حدود شش ماه از روزی که به‌صورت رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام شد، می‌گذرد و استان تهران اکنون در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.

از مسائل مهم مطرح در این روزها انتشار این ویروس از طریق پسماندهای آلوده است این در حالیست که رئیس اداره محیط‌زیست استان تهران می‌گوید: هنوز برنامه‌ای برای تعبیه مخازن زباله جداگانه و جمع‌آوری جداگانه ماسک، دستکش و تجهیزات حفاظتی از سوی شهرداری و سایر مجموعه‌های دست‌اندرکار دریافت نکرده‌ایم.»