728 x 90

اعتراف در مجلس ارتجاع: در بودجه آب بسته‌ایم و غیرواقعی است

آخوند پژمانفر نمایندهٔ رژیم در مجلس ارتجاع
آخوند پژمانفر نمایندهٔ رژیم در مجلس ارتجاع

آخوند پژمانفر نمایندهٔ رژیم در مجلس ارتجاع در جلسهٔ روز دوشنبه دربارهٔ بودجه اعتراف کرد که درآمد بودجهٔ۱۴۰۰ غیرواقعی است و در آن آب بسته‌اند.

«بعضی از اعزه می‌آیند می‌گویند آقا شما اگر این را ۲۰۰هزار میلیارد را تبدیل بکنید به کمتر نتیجه‌اش این میشه ما کارهای عمرانی‌مان انجام نمیشه من عرضم این است که اساساً اگر ما درآمدی نداشته باشیم ولو بگیم ۲۰۰هزار تا بگیم ۵۰۰هزار تا، اما درآمد نداریم امروز درآمدی که ما به‌دست بیاوریم ۱۵۵ هزارتا بیشتر نیست به قسم حضرت عباس، خب چرا ما بیاییم این جا بگیم ۲۰۰هزار تا؟ این یعنی ما بودجه را داریم به سمتی می‌بریم که سیگنال داریم می‌دهیم که بابا ما بودجه مان بودجه‌یی هستش که تویش آب بستیم و غیرواقعی هست»... (خبرگزاری مجلس_ ۴اسفند)