728 x 90

اعتراف به قدرت و هیبت قیام

در گرماگرم قیام، در حالی که بسیاری از حجره‌های آخوندی و حوزه‌های فساد و سرکوب در شعله‌های خشم مردم می‌سوخت، آخوند شیاد روحانی در کمال وقاحت گفت: «عدد اینها معلوم است چند نفر است تعدادشان آنهایی که تخریب می‌کنند چند نفر هستند عددی نیست».

اما پرده‌ها کنار رفت و بخشی از واقعیت توسط بخشی از کارگزاران برملا شد.

رحمانی فضلی، ‌وزیر کشور آخوند روحانی ۵آذر ۹۸: «من مبنا را ۲۰۰هزار نفر می‌گیرم می‌گویم ۲۰۰هزار نفر بیش از ۴ یا ۵بار تکرار می‌شوند... ببینید در شب شنبه ما تهران ۱۰۰نقطه را مواجه با گروه‌های ۷نفره، ۱۰نفره به‌هرحال اینها می‌خواهم بگویم با همه این تکرارها با همه تکرارها که مثلا بگوییم ۶۰۰-۷۰۰هزار نفر».

این تعداد «کم» توانستند نیروی مخوف پاسداران را کنار بزنند و اماکن سرکوب و غارت را منهدم کنند.

رحمانی فضلی ۵آذر ۹۸: «۷۳۱بانک را آتش زدند... ۱۴۰تا اماکن دولتی را آتش زدند... ۹تا اماکن مذهبی را آتش زدند...».

دبیر شورای امنیت آخوندی ضمن اشاره به انهدام خودروهای انتظامی در شعله‌های خشم، به گوشمالی شمار زیادی از پاسداران اعتراف کرد.

رحمانی فضلی ۵آذر ۹۸: «نیروهای زخمی و مجروح و مصدوم شده ما در حوزه نیروی انتظامی و بسیج و امنیتی ما ۲برابر نیروهای مصدوم شده‌ای است که در این حادثه به‌اصطلاح آسیب دیدند ۲برابر...».

گوشمالی نیروهای سرکوب‌گر، انهدام حوزه‌ها و مراکز غارت و سرکوب، سرعت عمل و غافلگیری در تمام محلات باعث شد خامنه‌ای سراسیمه ظاهر شود و بگوید: «در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید».(دیدار خامنه‌ای با بسیج ضدمردمی ۶آذر ۹۸)