728 x 90

اعتراف یک عضو مجلس ارتجاع به‌وضعیت انفجاری جامعه

مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع
مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع

مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع روز ۱۷فروردین در مصاحبه با سایت حکومتی رویداد۲۴ به‌شرایط انفجاری جامعه متأثر از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: «پیش از بحران کرونا شرایط اجتماعی در ایران اوضاع خوبی نداشت. بیکاری،‌ فساد اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به‌مسئولان بیداد می‌کرد. حال با یک تلنگر مانند شیوع کرونا این اجتماع در خطر بروز نارضایتی و نافرمانی است».

 

رضایی افزود: «بی‌اعتمادی مردم نسبت به‌حاکمیت سبب بروز شکستها و اتفاقات تلخی (برای نظام)‌ می‌شود. کمی پیش از شیوع کرونا شاهد نارضایتی اجتماعی در پی افزایش قیمت بنزین بودیم. تمامی این‌ها در کنار هم و یکی پس از دیگری می‌توانند زمینه طوفانی از یک نارضایتی اجتماعی بزرگ باشد».