728 x 90

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به کشتار مردم در قیام آبان ۹۸ در جریان جنگ باندی

احمد علیرضا بیگی
احمد علیرضا بیگی

احمد علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع از تبریز در سخنان روز چهارشنبه ۱۸فروردین خود در جنگ و دعوای گرگها به کشتار مردم توسط رژیم آخوندی در قیام آبان ۹۸ اعتراف کرد و گفت: خسارتهایی که در حوادث آبان ۹۸ وارد شده، این حوادث می‌توانست اتفاق نیفتد، دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است.

وی افزود: من در دوره دهم مجلس هم جز متقاضیان استیضاح رحمانی فضلی بودم، به سبب قبیله‌گرایی سیاسی اجازه طرح موضوع داده نشد. در مجلس یازدهم از ابتدای دوره موضوع استیضاح را با رعایت تشریفات مربوطه تقدیم هیأت‌رئیسه کردیم که متأسفانه همین موضوع دارد در فراموش خانه هیأت‌رئیسه خاک می‌خورد، ... . خسارتهایی که در حوادث آبان ۹۸ وارد شده این حوادث می‌توانست اتفاق نیفتد و قابل پیشگیری بود و تقصیر وزیر کشور در این خصوص محرز است... دست وزیر کشور آلوده به خون مردم هست.