728 x 90

اعتراف عضو اتاق فکر کرونای رژیم به فوت ۶۰۰ نفر در روز

اورژانس - انتقال فوتیهای کرونا در ایران
اورژانس - انتقال فوتیهای کرونا در ایران

قناعتی عضو اتاق فکر کرونای رژیم به فوت روزانه ۶۰۰نفر بر اثر ابتلا به کرونا روز ۲۸فروردین در تلویزیون شبکه سلامت رژیم اعتراف کرد و گفت: ببینید الآن روزی حدود ۳۰۰ و خرده‌ای که اگر غیر از پی سی آرهای مثبت را در نظر بگیریم و آنهایی که در آمار لحاظ نمی‌شود نه این‌که نخواهند لحاظ کنند لحاظ نمیشه، نزدیک ۶۰۰ نفر آدم دارد می‌میرد در روز.

قناعتی افزود: اینها پدر هستند مادر هستند اینها خانواده‌ها بعد هم بحران دارید. شما در جنگ روزی ۶۰ تا شهید می‌دادید هنوز بحرانهای جنگ را از لحاظ شهدا پس می‌دهیم. بحرانهای اجتماعی آن را تازه شهدای جنگ اکثراً مجرد بودند. اینها همه خانواده دارند. فردا بچه‌ها اینها بیکاری، مسایل اجتماعی ناشی از نبودن سرپرست، کلی بحران ایجاد خواهد کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/776d678a-e159-44e2-9540-33676edc2d00"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات