728 x 90

اعتراف صریح روزنامهٔ سیاست روز به گروگان‌گیری دریایی

کشتی توقیف شده کره جنوبی توسط سپاه پاسداران
کشتی توقیف شده کره جنوبی توسط سپاه پاسداران

به‌رغم بهانهٔ مسخرهٔ آلوده کردن محیط ‌زیست که رژیم برای گروگان گرفتن نفتکش کرة جنوبی عنوان می‌کند، روزنامهٔ حکومتی سیاست روز در شماره ۲۵دی خود نوشت: «نفتکش کره‌ای به هر دلیلی که توقیف شده است، اکنون باید در گرو ایران باقی بماند، تا زمانی که پول‌های ایران آزاد شود. پاسخ روشن است، پول‌های دزدیده شده ایران را پس بدهید، نفتکش را پس بگیرید، از این روشن‌تر پاسخ می‌خواهید؟».