728 x 90

اعتراف به شکست سیاست مجرمانه رژیم در قبال کرونا

شهاب الدین بیمقدار عضو مجلس ارتجاع
شهاب الدین بیمقدار عضو مجلس ارتجاع

شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو مجلس ارتجاع، در روزنامه حکومتی ایسنا ۲۲فروردین نسبت به سیاست‌های آخوند روحانی در مهار ویروس کرونا هشدار داد و گفت:‌ «با اجرای سیاست‌های نیم‌بند نمی‌توان جلوی شیوع ویروس کرونا را گرفت. امروز ما شاهد فعالیت بانکها و اداره‌ها هستیم و خود این امر باعث می‌شود تا مردم از خانه‌ها بیرون آمده و در سطح شهرها تردد کنند که این امر در شرایط کنونی نگران‌کننده است».

وی افزود: «اگر تعطیلی مانند سایر کشورها اجرایی نشود، سلامتی قشر عظیمی از جامعه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مسائل اجتماعی و امنیتی به‌دنبال خواهد داشت».