728 x 90

اعتراف رسانه حکومتی به ریزش و وارفتگی در حوزه‌های حکومتی

 روزنامه های حکومتی
روزنامه های حکومتی

روزنامهٔ حکومتی همدلی به افزایش ریزش و وارفتگی در حوزه‌های حکومتی اعتراف کرد و نوشت: «مراجع بزرگ حوزه قم، نسبت به کاهش تعداد ورودی مدارس علمیه و بی‌تفاوتی طلاب در حمایت از حکمرانی نظام، ابراز نگرانی کرده‌اند».

روز ۲۵دی نیز سبحانی، از آخوندهای حکومتی گفت بسیاری «از طلاب در فکر انصراف از حوزه هستند!».

 پاسدار حسن رحیم‌پور ازغدی، از تئورسینهای خامنه‌ای یکی از علت‌های این وضعیت را گسترش گوشمالی و برخوردهای پیاپی مردم با آخوندهای حکومتی عنوان کرد و گفت: «طلبه‌ها می‌گویند (مردم) پیاپی به‌ما فحش می‌دهند!» و آخوند زائری هم گفت: مردم «به ما آب دهان» می‌اندازند و پیاپی با «توهینهای شدید و ناسزا مواجه» می‌شویم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/807db409-a704-476c-afa8-04014754e0de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات