728 x 90

اعتراف رسالت: مردم قدرت خرید یک نان هم ندارد

تورم و گرانی در ایران
تورم و گرانی در ایران

روزنامه حکومتی رسالت با عنوان نبض گرانی تند می‌زند، به گرانی افسارگسیخته و روز بروز در حاکمیت آخوندی به نرخ تورم ۵۰درصد اعتراف کرد و نوشت: تورم اکنون به جایی رسیده که عده‌یی قدرت خرید یک نان کامل را ندارند و کارت ملی خود را گرو می‌گذارند. در چنین موقعیتی مرغ و تخم‌مرغ کالای لاکچری محسوب می‌شود (رسالت ۱۲اسفند).