728 x 90

اعتراف رحمانی فضلی به فضیحت تقلبات انتخاباتی

رحمانی فضلی
رحمانی فضلی

رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم، در اعتراف به فضیحت تقلبات رایج در نمایشهای انتخاباتی رژیم گفت:

«به‌صورت تجربی بیشترین تخلفات اینجا صورت می‌گرفت اونهم به این صورت که مثلا شناسنامه‌هایی که مرده بودند افراد با شناسنامه‌ اینها می‌آمدند رأی می‌دادند شناسنامه‌های جعلی می‌آمدند با شناسنامه جعلی رأی می‌دادند با یک شناسنامه بیش از دو بار سه بار چهار بار اگر میرفتند با اجرا و نظارت اونجا میساختند می‌توانستند رأی بدهند معمولاً میرفتند پاک می‌کردند جوهرها را یک کارهایی می‌کردند و یا این‌که مثلا حوزه به حوزه وقتی دور دوم ممنوع می‌شود میرفتند رأی می‌دادند اینها خیلی کار را سخت واقعاً می‌کرد عمده تخلفات اینجا بود».

 

 

وزیر کشور رژیم درباره وحشت رژیم از اعتراضات مردمی همزمان با نمایش انتخاباتی و بسیج هراسان رژیم برای مقابله با آن نیز گفت:

«ما مورد هجمه و مورد تحریم و مورد مخالفت و گاهی هم معاندت و اینها هستیم این عنصر همیشه نقش‌آفرین است.

در رادیو تلویزیون بیشتر با این مباحث مواجه هستید همه تحلیلهایشان هم به این است که اندک مخالفت یا اندک اعتراض یا اندک عدم همراهی مردم را در موضوعات مختلف به‌عنوان انفعال مردم یا عدم حمایت مردم یا از دست دادن پشتیبانی مردم برای نظام تحلیل می‌کنند اما همین‌که ۵۰نفر ۱۰۰نفر ۱۰۰۰نفر یک جایی مثلا اعتراض باشد چنان پروپاگاندا می‌کنند و تبلیغ می‌کنند که به‌هرحال انگار همه مردم ناراضی هستند.

افرادی هستند که با پخش شایعات غلط یا تحریک مردم برای حمله به ستاد یک نفر یک مسأله که جدی ایجاد می‌شود بعد این می‌تواند شتاب بگیرد همه این عناصر چون شناخته شده هستند برای نیروهای امنیتی انتظامی وزارت اطلاعات سپاه و اینها به‌هرحال کاملاً ما الآن آمادگی واقعاً داریم».