728 x 90

اعتراف رحمانی فضلی به بحران رژیم در مقابله با کرونا

بحران کرونا و استیصال رژیم در کنترل آن
بحران کرونا و استیصال رژیم در کنترل آن

رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه آخوند روحانی به بن‌بست کرونا و چپاول رژیم اعتراف کرد و گفت: ما در شرایطی الآن هستیم که بین خوب و بد تصمیم نمی‌گیریم بین بد و بدتر تصمیم می‌گیریم این را همه‌مان باید بدانیم برای این‌که ما اونطرف هزینه‌های انسانی بالایی داریم. هزینه‌های اقتصادی بالایی داریم. هزینه‌های اجتماعی بالایی داریم. برای همین ما مجبور هستیم که تصمیم‌گیری کنیم و تصمیم بین بد و بدتر یا واقعاً بین بدترین و بدترین‌هاست هر تصمیمی می‌گیریم هزینه دارد. یعنی تصمیمات بدون هزینه نیست (تلویزیون شبکه خبر رژیم - ۲۶ابان).