728 x 90

اعتراف خبرگزاری حوزه‌های جهل و جنایت به از دسترس خارج شدن و انهدام سایتها و سامانه‌های آن

خبرگزاری حوزه‌های جهل و جنایت به از دسترس خارج شدن و انهدام سایتها و سامانه های آن
خبرگزاری حوزه‌های جهل و جنایت به از دسترس خارج شدن و انهدام سایتها و سامانه های آن

بدنبال عملیات بزرگ دامنه‌دار در داخل کشور علیه سامانه‌ها و سایتها و سرورهای رژیم در پهنه‌های مختلف که روز دوشنبه ۱۱مهرماه از سوی «قیام تا سرنگونی» اعلام شد. خبرگزاری حوزه‌های جهل و جنایت به از دسترس خارج شدن و انهدام سایتها و سامانه های آن اعتراف کرد.

  • نت بلاکس کنترل کننده اینترنت جهانی نوشت: قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در شهر قم از هدف‌های یک سلسله حملات به نهادهای رسمی و حکومتی در پی قتل مهسا امینی و قیام‌ها در ایران
  • خبرگزاری رسمی حوزه نوشت: سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به‌خاطر اختلالات سیستمی تا اطلاع ثانوی قطع می باشند و در صورت وصل اطلاع‌رسانی خواهد شد.
  • خبرگزاری رسمی حوزه نوشت: مرکز امور طلاب و حوزه‌های علمیه اعلام کرد طلابی که از شهرستان جهت کارهای اداری (من جمله مشمولین) مراجعه می‌کنند فعلاً صبر کنند و از مراجعه به قم خودداری کنند تا در صورت وصل سامانه‌ها اطلاع‌رسانی شود و بعد مراجعه کنند.
  • خبرگزاری حوزوی رسا به سردبیری آخوند رسایی نوشت: سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تا اطلاع ثانوی قطع می باشد و در صورت وصل اطلاع‌رسانی خواهد شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21602654-0c10-4bfc-87c6-a9e175d1a7b4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات