728 x 90

اعتراف حریرچی به ناتوانی سیستم درمانی کشور در مقابل موج چهارم کرونا

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم
حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم

خبرگزاری حکومتی مهر در گزارشی به تاریخ پنجشنبه ۲۵دی به‌نقل از ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت دولت آخوند روحانی نوشت که بیمارستانهای توان موج چهارم کرونا را ندارند.
حریرچی که در یک برنامه تلویزیون آخوندی شرکت کرده بود با اعتراف به این‌که شرایط بیمارستانی ما آمادگی برگشت بحران کرونا را ندارند اضافه کرد: «پیک چهارم اگر در بهمن اتفاق بیافتد با توجه به وضعیت موجود روانی و اقتصادی در جامعه، شرایط سختی خواهد بود».

از سویی دیگر نمکی وزیر بهداشت آخوند روحانی نیز با اعتراف به وخامت شرایط سیستم درمانی کشور گفت: «اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی جدید را نداشته باشند».