728 x 90

اعتراف تلویزیون رژیم به پاره کردن و لگدمال کردن تصاویر قاسم سلیمانی

پاره کردن تصاویر قاسم سلیمانی -۲۲دیماه۹۸
پاره کردن تصاویر قاسم سلیمانی -۲۲دیماه۹۸

تلویزیون آخوندی(افق) وحشت رژیم را از پاره کردن و لگدکوب کردن تصاویر پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی در تهران و دیگر شهرهای میهن توسط مردم و دانشجویان بپاخاسته نشان داد و گفت: «واقعا آدم باید گریه کند، پاره کردن عکس حاج قاسم سلیمانی، لگد زدن به عکس ایشون».

تلویزیون رژیم با غیض و کین به حمایت و فراخوان خانم مریم رجوی اذعان کرد.

 

تلویزیون حکومتی در وحشت از قیام مردم و دانشجویان به ارتش سایبری رژیم دخیل بست و گفت: اگر این فعالیت بچه‌های (ارتش سایبری رژیم)...نباشد قطعاً...فضا خیلی متفاوت‌تر هست قطعاً دامنه خیلی از این آشوبها خیلی گسترده‌تر می‌شود.

 

تلویزیون رژیم در برنامه‌یی دیگر با اشاره به تظاهرات و خیزش مردم و جوانان و تخریب بنرهای قاسم سلیمانی که در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران به خیابان‌ها آمده‌اند گفت: امروز عده‌یی عکسهای قاسم سلیمانی را پاره کردند. یک عده هستند، هدف شان... حاجی‌زاده نیست، هدفشان سپاه نیروی مسلح هست.