728 x 90

اعتراف به بی‌تحرکی و سکوت رژیم در برابر تحولات منطقه در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه

در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه روزنامه حکومتی اقتصاد سرآمد روز شنبه ۲۹شهریور درباره موقعیت رژیم در منطقه نوشت: واکنش نظام به «تحولات عراق و سوریه و لبنان، حکایت از نوعی سیاست بسیار احتیاط‌آمیز دارد. بی‌تحرکی و سکوت در برابر حملات نظامی اسراییل به پایگاههای شبه‌نظامیان متحد آن در خاک سوریه، در کنار نوعی بی‌انگیزگی در مقابل ظهور دولتهای متمایل به غرب در عراق و لبنان، گواهی از بی‌تفاوتی نسبی نظام برای پیشبرد سیاست خاورمیانه‌ای خود به هر بهایی به‌خصوص بهای جنگ است».

در همین حال سفیر سابق رژیم در اردن «روزهای حساس» و «چند برابر شدن فشارها در سه ماه آینده» را پیش‌بینی کرد.

روزنامه حکومتی آرمان به‌نقل از وی نوشت: ترامپ اگر بار دیگر انتخاب شود یک بندهایی در دبیرخانه سازمان ملل به‌صورت بلندمدت وجود دارد که شاید به آن روش‌ها متوسل شود. قطعاً این فشار علیه نظام حفظ خواهد شد. هر چه به انتخابات آمریکا نزدیکتر می‌شویم فشارها چند برابر می‌شوند.