728 x 90

اعتراف به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تهدید فروپاشی

بحرانهای اقتصادی رژیم آخوندی
بحرانهای اقتصادی رژیم آخوندی

ولی‌الله فرزانه نماینده مجلس رژیم در گفتگویی با سایت حکومتی گسترش نیوز به‌تاریخ ۲۴مهر در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید آیا اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، بدون پاسخ مشخص و کلی‌بافی، با تکیه بر حرف خامنه‌ای که باید تولید را افزایش دهیم به بی‌راه‌حلی رژیم در مورد فروپاشی اقتصاد ایران اعتراف کرد.

نماینده مجلس ارتجاع در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد کسری شدید بودجه گفت: «برای جبران کسری بودجه معمولاً دو راه پیش‌بینی می‌شود. یک هزینه‌های دولت را کاهش دهند و دوم این‌که مالیات را افزایش دهند. معمولاً با این دو روش می‌توانند تراز در بودجه ایجاد کنند.»

افزایش مالیات برای کسری بودجه راه‌حل غارتگرانه‌ای است که سال‌ها حاکمیت آخوندی بر مردم ما تحمیل کرده و نتیجه آن کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر سفره‌های مردم ایران است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات