728 x 90

اعتراف به مافیای گسترده دارو: ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند

 تصویری از دارو - عکس از آرشیو
تصویری از دارو - عکس از آرشیو

بنا بر گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران در جریان جنگ باندهای درونی رژیم، گوشه‌ای از مافیای غارتگر دارو برملا و مشخص شد که بیش از ۱۰۰۰مقام حکومتی داروخانه دارند، این خبرگزاری حکومتی در گزارش خود نوشت:

«در بررسی داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بودند و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند».

این اعترافات گوشه‌یی از غارتگریهای مافیای داروی حکومتی وابسته به سپاه و بیت‌خامنه‌ای است که سالهاست که سلامت مردم ما را به گروگان گرفته گرفته‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات