728 x 90

اعتراف به سرکوب مردم سوسنگرد به‌خاطر بحران آب

خیزش خوزستان
خیزش خوزستان

سایت حکومتی جماران روز سه‌شنبه ۲۹تیر به خیزش و رویارویی مردم سوسنگرد با مأموران یگان ویژه اعتراف کرد و نوشت: ورود یگان ویژه سبب شد که اصطکاک پیش بیاید. تظاهرات‌کنندگان شعار می‌دادند اما جا داشت که نیروهای امنیتی با آنها مماشات می‌کردند. متأسفانه دیشب یگان ویژه که وارد شهرستان شد برخورد کردند که متأسفانه منجر به برخورد فیزیکی و تیراندازی شد.

این منبع افزود: «دیشب هم که یگان ویژه وارد شد کسی نیآمد پادرمیانی کند که به خشونت نکشد. اتفاقاتی افتاد که نباید رخ می‌داد».