728 x 90

اعتراف استاندار رژیم در خوزستان به افزایش ۲۰۰ درصدی مبتلایان به کرونا

کرونا در ایران
کرونا در ایران

استاندار رژیم در خوزستان به سیر صعودی مبتلایان به کرونا در این استان در سایت حکومتی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت اعتراف کردو گفت پس از اینکه شرایط از حالت قبلی خارج و به تدریج فاصله گذاری اجتماعی کمتر شد، این باعث شد که امکان آلودگی بیشتر شود.

تعداد بیماران در خوزستان، ظرف یک ماه گذشته ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین وی افزود: بیماران بستری ما ۶۰ درصد افزایش یافته است که یکی از علل آن کاهش فاصله گذاری است و زنگ خطری برای ماست.