728 x 90

اعتراف آفتاب یزد به فاصله زیاد کاندیداها با مردم

نفرت مردم از کل نظام
نفرت مردم از کل نظام

روزنامهٔ حکومتی آفتاب یزد روز پنجشنبه ۲۰خرداد اعتراف کرد: مناظره‌ها نشان داد که چقدر کاندیداها با مردم فاصله دارند و این فاصله باعث می‌شود که آنها بسیاری از مسائل را نبینند... در حال حاضر عمده‌ترین مشکلی که به‌لحاظ اجتماعی با آن روبه‌رو هستیم فاصله عمیق طبقاتی است از همین رو زمانی کاندیداها می‌توانند در مورد آن به تحلیل بپردازند که نشان دهد در کجای آن ایستاده‌اند.