728 x 90

اعتراف آشکار آخوند اژه‌ای به فساد در قضاییه رژیم

آخوند محسنی اژه‌ای
آخوند محسنی اژه‌ای

آخوند محسنی اژه‌ای در یک اعتراف ناگزیر به فساد در قضاییه رژیم که تلویزیون شبکه یک روز یکشنبه ۲۴مرداد منعکس کرد گفت: مردم می‌گویند آقا بدون پارتی‌بازی بدون پرداخت رشوه کارمان جلو نمی‌رود این برای دستگاه عدلیه خیلی بد هست... یکی دیگر از گلایه‌مندیهای مردم پیش نرفتن کارشان بدون پارتی بازی و پرداخت رشوه
اژه‌ای افزود: چه هر میزان آن‌که درست باشد واقعاً در روح و روان مردم اثر می‌کند خدشه‌دار می‌کند عدلیه را عدلیه هستش.


این آخوند حکومتی به فرایند نافرجام هر شکایت اشاره کرد و گفت: اگر متهم باشد به این‌که این دستگاه کار بدون پارتی بازی جلو نمی‌رود از اول که می‌خواهد یک پرونده تشکیل بدهد می‌خواهد برود شکایت بکند می‌خواهد برود یک دادخواستی بدهد می‌گوید بروم چه کسی را پیدایش کنم چه کسی را پیدا کنم که این دادخواستم را که می‌خواهم بدهم این‌که شکایت که می‌خواهم بکنم این خیلی بد هست یا بعد که رفت شکایت کرد و دادخواست داد هر روز گوش به زنگ است ببیند وکیلش خودش کارشناسش قاضی‌اش کارمندش عذر می‌خواهم یک حرفی می‌زند که از آن استشمام بدی بشود یک حرکتی می‌کند که احساس می‌کند آقا این مثل این‌که یک چیزی می‌خواهد ها! دوبار می‌برد سه بار می‌آورد حرف اصلی را نمی‌زند ها امروز من را خواسته رفتم آنجا می‌گوید رفتم چیز خاصی نگفت به من امروز رفتم یک بهانه‌یی گرفت نکند این بهانه گرفتنش مثل این‌که چیزی از من می‌خواهد خب.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2e02dded-b5d3-418a-99ac-7748c1dc3965"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات