728 x 90

اعتراف آخوند علم‌الهدی به نقش عوامل رژیم در ایجاد کانون‌های فساد در شهر مشهد

آخوند علم‌الهدی
آخوند علم‌الهدی

آخوند جنایتکار علم‌الهدی در نمایش جمعه این هفته مشهد به وجود کانون‌های فساد و درآمدهای نامشروع در مشهد اعتراف کرد.

وی در حالی بدون اشاره به نقش کارگزاران فاسد رژیم آخوندی گفت: ما امروز توی شهرمان به یک مشکلی دچار هستیم در یک فضایی که ۳۵میلیون انسان رقمی بیش از ده برابر نفوس این شهر رفت و آمد دارد خب اینجا بهترین بازار برای سودجویی برای پول پرستی برای درآمدهای نامشروع جریانهای قدرت و ثروت است.

علم‌الهدی افزود: ۳۵میلیون انسان خارجی داخلی از همه جای مملکت از همه جای دنیا می‌آیند اینها می‌خواهند بازار عیاشی را به‌عنوان قطب گردشگری برای سرمایه پروری خودشان راه بیندازند.

یک مشت گرگ درنده به اسم آبادسازی توی این شهر به اسم اشتغال توی این شهر برای قربان سازی نسل جوان و پول درآوردن این جریانهای قدرت و ثروت اینها مهلک هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6ea0a151-39ca-435f-b08f-c96b4c65cfac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات