728 x 90

اعتراف آخوند روحانی به قرار گرفتن رژیم در سخت‌ترین شرایط

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی روز چهارشنبه ۲۲مرداد در جلسه هیأت دولت به قرار گرفتن رژیم در سخت‌ترین شرایط اعتراف کرد و گفت: «ما کشور را در شرایط سخت‌ترین تحریم اقتصادی تاریخ داریم اداره می‌کنیم شرایط ما یک شرایط عادی نیست شرایط معمولی نیست شرایط سختی هست.

البته میدان جنگ مشکلاتی هم دارد میدان جنگ زخمی شدن هم دارد در میدان جنگ شهادت هم وجود دارد میدان جنگ است با ویژگیهای خودش...».

آخوند روحانی در وحشت از تحولات لبنان گفت:

«مردم لبنان دچار خسارت عظیم و بزرگی شدند. کابینه‌اش دچار مشکل شده امروز حوادثی که اینها دارند ما معتقدیم از حادثه لبنان الآن وقتش نیست کسی بخواهد سوء‌استفاده کند».

روحانی نگرانی خودش از چشم‌انداز تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی رژیم در شورای امنیت ملل متحد ابرار کرد و گفت: «دیروز آمریکا قطعنامه‌یی را مطرح کرده برای ضربه‌زدن به‌برجام و قطعنامهٔ ۲۲۳۱، اگر چنین قطعنامه‌یی در شورای امنیت تصویب شود، دیگر عواقبش بر عهدهٔ بانیان آن است».