728 x 90

اعتراف آخوند حمید رسایی به نمایشی بودن انتخابات در نظام ولایت‌فقیه

آخوند حمید رسایی
آخوند حمید رسایی

آخوند حمید رسایی اعتراف کرد اگر انتخابات واقعی در حکومت آخوندی برگزار شود، نتیجه آن نفی این حکومت است.

وی گفت: مشارکت وقتی بالا می‌رود، خروجی صندوق از دست ما خارج می‌شود. اگر ما مشارکت را معمولی نگهداریم و تنها متدینین و حزب‌اللهی‌ها که معمولاً با گوشه چشم اشاره کنیم به چه کسی رأی بدهند، مشارکت داشته باشند؛ ما هم دموکراسی را داریم که واقعاً دموکراسی است و تقلبی در آن نیست و هم این‌که صندوق.

وی افزود: مشارکت اگر بالا برود از صندوق چیزی در می‌آید که ما نمی‌خواهیم؛ پس باید تلاش کنیم مشارکت پایین باشد. مشارکت که پایین باشد ما برنده هستیم.