728 x 90

اعتراف آخوند احمد خاتمی، اغتشاشگران در روزهای اخیر اصل نظام را هدف قرار داده‌اند

آخوند احمد خاتمی امام جمعه نمره موقت تهران
آخوند احمد خاتمی امام جمعه نمره موقت تهران

آخوند احمد خاتمی امام جمعه نمره موقت تهران و عضو خبرگان ارتجاع در جمع سرکردگان نیروی انتظامی در استان کرمان به این اعتراف کرد: اغتشاشگران در روزهای اخیر اصل نظام را هدف قرار داده‌اند هدف این افراد اصل نظام است. (خبرگزاری حکومتی مهر ۶مهر)

 

سردمداران رژیم و دستگاه تبلیغاتی آخوندی، در مواجهه با قیام و برای تخطئه آن، این عبارت را، این روزها زیاد تکرار می‌کنند که «حجاب بهانه است، اصل نظام نشانه است». این عبارت، برای مردم ایران آشناست و رژیم آن را در مورد هر حرکت اعتراضی و هر خیزش و قیام به‌کار برده است.

این واقعیت است که آری، از نظر مردم ایران همواره در هر خیزش و قیام و حتی در هر حرکت اعتراضی «اصل نظام نشانه است» و این البته حاصل تجارب تلخ و پر رنج ۴۳سالهٔ مردم ایران در برابر حاکمیت این رژیم جنایتکار و غارتگر است. این واقعیت که در این رژیم هیچ و مطلقاً هیچ خواسته‌یی جواب ندارد و هر مبارزه برای آزادی و کسب حداقل حقوق غصب شده، در قدم اول از سرنگونی رژیم استبداد مذهبی می‌گذرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/443a0729-5c38-472d-8281-ff149b0a7214"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات