728 x 90

اعترافهای وقیحانه آخوند روحانی

جلسه هیات دولت آخوند روحانی
جلسه هیات دولت آخوند روحانی

آخوند روحانی روز چهارشنبه ۲۶شهریور در جلسه هیأت دولتش وقیحانه اعتراف کرد: «امروز من اعتراف می‌کنم از لحاظ قیمت، قیمت ناعادلانه هست، غیرمنصفانه است، غلط هست نادرست است چرا مردم در فشار قرار می‌گیرند؟ خوب ما باید پایش کنیم ما باید نظارت کنیم».

وی با دامن‌زدن به جنگ گرگها با قضاییه افزود: «ما سال‌هاست داریم می‌گوییم دلال، سالهاست داریم می‌گوییم رانت، سالهاست می‌گوییم دادگاه، سالهاست می‌گوییم دادگاه علنی، سالهاست داریم می‌گوییم دادگاه مخفی، حل نمی‌شود».

آخوند روحانی سوزش خود را از افشاگریها برملا کرد و گفت:

«باز نیایند کانال‌های ضدایرانی خارج از کشور برای خودشان خبر جعل کنند، خبر درست کنند، بگویند خب آمریکا یک ادعایی کرده، یک ماه هم صبر کرده، بنابراین می‌تواند از این مکانیزم استفاده کند».