728 x 90

اعترافهای تکان‌دهندهٔ وزیر بهداشت رژیم

نمکی وزیر بهداشت رژیم
نمکی وزیر بهداشت رژیم

نمکی وزیر بهداشت رژیم به‌گوشه‌یی از فجایع کرونای ولایت اعتراف کرد و گفت:

«من وزیر خبر ندارم کی می‌آید از آنطرف کی می‌رود آنور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن. خب بگذارید وزیر بهداشت را بگذارید مدیر کل مرده‌شورخانه، برای چی وزیر بهداشت برای چی می‌خواهید. این درد، درد بزرگی است.

هی داریم فریاد می‌زنیم بابا اپیدمی گرفتارمان می‌کند چرا گوش نمی‌کنید. چرا وزیر بهداشت نباید بداند هیأتی داره می‌آید از فلان جا، داغ داغ بفرمایند بگویند بگیر آمد. مثل اینها که در تنور سنگکی ایستاده‌اند. آخه اینجوری که نمی‌شود مملکت اداره کرد». (تلگرام تسنیم رژیم ۴اسفند).