728 x 90

اعتراض پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران

اعتراض پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران
اعتراض پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران

روز سه‌شنبه ۱۳خرداد ۹۹ جمعی از پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران در اعتراض به تعیین مبلغ ناچیز حق‌الزحمه دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی معاونت درمانِ وزارت بهداشت و درمان در محل کار خود تجمع کردند.

به گفته معترضان، اخیراً در بخشنامه ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی فعال کرونا یا دارای بخش کووید ۱۹ به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص ساعتی ۸۰هزار تومان، پزشک عمومی ۵۰هزار تومان، دستیاران درگیر ۴۰هزار تومان، اینترن‌های درگیر ۲۵هزار تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که در این بیمارستانها به کلیه پرسنل گروه پرستاری شامل پرستار هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک‌بهیار، کمک‌پرستار و مامایی ساعتی ۱۵هزار تومان به‌عنوان پاداش پرداخت می‌شود.