728 x 90

اعتراض عضو مجلس ارتجاع به مستثنی شدن نمایندگان از فیلتر توئیتر

فیلتر توئیتر
فیلتر توئیتر

عضو مجلس ارتجاع از چابهار نسبت به استفاده شماری از اعضای مجلس ارتجاع از توئیتر اعتراض کرد. وی گفت: «چطور است مردم عادی نباید به توئیتر دسترسی داشته باشند چون استفاده از فیلترشکن‌ها جرم محسوب می‌شود ... . اما نمایندگان مجلس و حتی اعضای هیأت‌رئیسه تند تند توئیت می‌کنند؟ باید این سؤال را از آنها پرسید. اگر واقعاً معتقد به فیلتر توئیتر هستیم، چگونه خودمان قانون را دور می‌زنیم؟» (شنبه ۱۴تیر).

معین الدین سعیدی عضو مجلس ارتجاع از چابهار در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا به اصرار نمایندگان مجلس ارتجاع برای فیلتر کردن اینستاگرام اعتراض کرده و گفت: "این‌گونه راحت صحبت کردن از فیلتر اینستاگرام، در حالی‌که می‌دانیم بسیاری از طریق همین نرم‌افزار معیشت خود را می‌گذرانند، مناسب نیست... برخی از همین همکاران که خواهان فیلتر اینستاگرام هستند خودشان هم در این فضا فعال هستند».