728 x 90

اعتراض زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

زندان ارومیه
زندان ارومیه

زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به لغو ملاقاتهای حضوری زندانیان اعتراض کردند. گرداننده زندان مرکزی ارومیه تصمیم دارد از روز شنبه ٢٠مهر ماه تمامی ملاقاتهای حضوری زندانیان سیاسی را منتفی و ملاقاتهای هفتگی تلفنی جایگزین آن کند. وی مدعی شد این تصمیم را به‌دلیل جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان گرفته است.

این اقدام باعث اعتراض زندانیان سیاسی شد و آنها تهدید به اعتصاب کردند. دژخیمان زندان ارومیه در وحشت از اعتصاب زندانیان، از تصمیم خود عقب‌نشینی کردند و محدودیت ملاقات حضوری برای زندانیان بند سیاسی را منتفی و ملغی کردند.

 

مطالب مرتبط:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7f0fa488-86a4-4411-bae3-e42862f70028"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات