728 x 90

اعتراض زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ

زندان تهران بزرگ
زندان تهران بزرگ

ظهر امروز پنجشنبه ۲۵دیماه۹۹، زندانیان سالن۱۰ تیپ۲ زندان تهران بزرگ، در اعتراض به کمبود غذا، از خوردن غذای زندان امتناع کردند و دیگ غذا را پس فرستادند.

میزان غذای ناهار ظهر پنجشنبه، که برای ۵۲زندانی به سالن۱۰ داده شد، تعداد ۴عدد مرغ بود، که زندانیان در اعتراض به‌ کم بودن آن، کل غذا را پس فرستاده و تحویل نگرفتند.

وضعیت غذا در این زندان بسیار اسفناک است و زندانیان به‌خاطر حجم پایین غذا عموماً گرسنه هستند.

لازم به یادآوری است که زندانیان سالن۱۰ زندان تهران بزرگ را بازداشت‌شدگان قیام آبان‌ماه۹۹ و تعدادی از زندانیان سیاسی دیگر تشکیل می‌دهند.