728 x 90

اعتراض دانش‌آموزان مسموم شده در قم

در فیلمی که روز سه‌شنبه ۲۵بهمن در فضای مجازی منتشر شده است فرماندار مزدور رژیم مسمومیت دانش‌آموزان در قم را انکار می‌کند ولی دانش‌آموزان و والدین‌شان علیه این وضعیت اعتراض می‌کنند.

یکی از دانش‌آموزان دختر محصل در مدرسه شاهد رضوی:
‏میگین استرسه، اگر استرسه چرا پس معلما و مربی‌ها درگیر شدند؟
چرا پرسنل آتش‌نشانی که اومدند مسموم و درگیر شدند؟
میگین پوست پرتغال روی شوفاژ بوده، اگر پوست پرتغاله پس چرا کسانی که توی حیاط بودند استشمام کردند و مسموم شدند.

 

به‌دنبال مسمومیتهای پیاپی در قم و سپس در تهران در مدارس دخترانه، خانواده‌های دانش‌آموزان در قم دست به اعتراض و تظاهرات زدند و اقدام به دادن شعارهای ضدحکومتی از جمله مرگ بر فرماندار کردند. تاکنون ۱۱۷تن در بیمارستانهای قم بستری شده‌اند.

سایت حکومتی قم نیوز روز ۲۵بهمن با طرح این سؤال که آیا نگاههای طالبانی در این واقع دخیلند؟ نوشت: مدتی است مسمومیت دانش‌آموزان دختر مدارس قم باعث ایجاد نگرانی شده است.

در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان دخترانه در مناطق مختلف شهر درگیر این قضیه می‌شوند...

تمرکز این واقعه بر مدارس دخترانه، ظن خرابکاری منبعث از دیدگاههای طالبانی را تقویت می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/81cef9ef-58a9-4408-a510-7b992460d1b5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات