728 x 90

اعتراض دانشجویان تبریزی به قرارداد ننگین با چین

اعتراض دانشجویان تبریزی
اعتراض دانشجویان تبریزی

شنبه ۱۴فروردین دانشجویان تبریزی در رابطه با امضای قرارداد وطن‌فروشانه رژیم ایران تحت عنوان «سند جامع همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین» تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها روی پلاکاردهایی که در دست داشتند از جمله نوشته بودند ایران فروشی نیست.