728 x 90

اعتراض دانشجویان

روز یکشنبه ۲۱مهر ۹۸ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در محوطه و مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان که فریب وعده‌های معتمدی، رئیس فاسد دانشگاه را نخوردند، به‌رغم تهدیدهای نیروهای انتظامی و امنیتی دانشگاه ایستادند و با شعار ما همه معترضیم کجایی معتمدی؟ نظام فاسد و غارتگر فرهنگی را به چالش کشیدند.

دانشجویان می‌گویند با هر بهانه بساط غارت و چپاول از دانشجویان پهن می‌شود. ما به غارت دانشجویان به بهانه سنوات تحصیلی، هم‌نیازی، افزایش شهریه و نظام پولی‌سازی آموزش اعتراض داریم. آنان شعار می‌دادند:

دانشجوی با غیرت حمایت حمایت

حراست دانشگاه خجالت خجالت

ما همه معترضیم

سرانجام به‌دنبال پایداری دانشجویان، پاسداران فرهنگی دانشگاه، در وحشت از گسترش اعتراض، رازفر، مدیرکل ریاست دانشگاه را به صحنه فرستاند و او ۳خواسته اصلی دانشجویان مبنی بر حذف دروس پیش‌نیاز، افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را پذیرفت.

در تعهدنامه مدیرکل رئیس دانشگاه آمده است: «اینجانب محمدرضا رازفر متعهد می‌شوم که ۳درخواست داشجویان مبنی بر لغو قانون هم‌نیازی تا سقف ۴واحد و سنوات ترم دهم لیسانس و ترم پنجم کارشناسی ارشد را پیگیری و تلاش نمایم».(۲۱مهر ۹۸)

به این ترتیب می‌بینیم که وقتی دانشجو از حقوق و مطالباتش عقب نمی‌نشیند فاسدان ریاکار نه فقط عقب می‌نشینند، که در محضر دانشجویان متعهد می‌شوند پیگیری کنند.