728 x 90

اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن+فیلم

اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن
اعتراض و اعتصاب در شهرهای میهن

تهران:تجمع اعتراضی غارت‌شدگان

غارت‌شدگان مؤسسه پدیده شاندیز صبح روز دوشنبه ۱۴آبان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شعار:

یا حجه‌ ابن الحسن، ریشه‌ٔ ظلمو بکن

حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

تهران.تجمع غارت‌شدگان پدیده شاندیز.۱۴آبان

تهران.تجمع غارت‌شدگان پدیده شاندیز.۱۴آبان

تهران‌ تجمع اعتراضی مالکان زمینهای دانشگاه آزاد

مالکان زمینهای دانشگاه آزاد در تهران صبح روز دوشنبه در مقابل در ورودی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تجمع اعتراضی برگزار کردند. زمینهای معترضان توسط عوامل رژیم در دانشگاه آزاد به غارت رفته و چپاول شده است

 

تجمع معترضان به نتایج آزمون سردفتری ۹۷ در مقابل مجلس ارتجاع

جمعی از معترضان به نتایج آزمون سردفتری ۹۷روز دوشنبه در برابر مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: مصاحبه نا به جاست کارنامه‌های ما کجاست؟

آزمون سردفتری ۹۷ ابطال باید گردد

تجمع معترضان به نتایج آزمون سردفتری ۹۷در برابر مجلس رژیم

تجمع معترضان به نتایج آزمون سردفتری ۹۷در برابر مجلس رژیم

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده در برابر مجموعه اداری این شرکت تجمع کردند.

 تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز.

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات