728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و البرز ایرانیان در تهران و رشت + فیلم و عکس

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و البرز ایرانیان در مقابل دفتر آخوند روحانی

غارت‌شدگان کاسپین و البرز ایرانیان صبح امروز دوشنبه ۱۴آبان، در مقابل دفتر آخوند روحانی در خیابان پاستور در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران لباس‌شخصی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی در محل حضور داشتند

غارت‌شدگان خشمگین فریاد می‌زدند:

غارت اموال ما همین جاست همین جاست نقض حقوق ملت همین جاست همین جاست
پولای ما رو چه کردید، همه رو آواره کردید

ما بندگان الله غارت شدیم به والله
غارتگری بسه دیگه ارز ش پول رفته دیگه
دولت ور شکسته رو پول ما نشسته
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

 

جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت صبح روز دوشنبه ۱۴آبان۹۷ در اعتراض به غارت داراییهای خود در مقابل شعبه‌ این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع کردند و با سردادن شعارهایی تأکید کردند که تا تعیین‌تکلیف این وضعیت به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

مرگ بر کاسپین

مدیران کاسپین عوامل دزدیند

تا پول ما به باد ه هر روز همین بساطه

غارت شدیم پول نداریم سفره داریم نون نداریم

نه قاضی نه دولت نیستن بفکر ملت

دزدها پولها را بردن جرم به ما چسباندن

امول ما را بردن گرانی را آوردن

قول دادی بهتر بشه هر روز که بدتر شده

خیانت در امانت این بود اسم امانت

 

 

کشاورزان و حق آبه‌داران غرب زاینده رود در شهر کوشک در استان اصفهان، روز دوشنبه تحصن کردند. این کشاورزان در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان به سایر کشاورزان معترض در شهرهای مختلف اصفهان پیوستند.

کوشک.تجمع حق ابه‌داران غرب زاینده رود - ۱۴آبان۹۷

کوشک.تجمع حق ابه‌داران غرب زاینده رود - ۱۴آبان۹۷

 

 

کارگران بخشهای مختلف نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده، خلف وعده‌های مکرر گردانندگان شرکت و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان اعتصاب کردند. کارگران اعتصاب کننده در مقابل دفتر گرداننده این شرکت تجمع کردند.

 

تهران - تجمع اعتراضی کارگران پیمانی ش قطار شهری

کارگران شرکت پیمانی پروژه خط شش قطار شهری تهران، روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق و بیمه عقب‌افتاده در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در منطقه مرزداران تهران تجمع کردند.

تهران.تجمع کارگران پیمانی پروژه خط شش قطار شهری - ۱۴آبان۹۷

تهران.تجمع کارگران پیمانی پروژه خط شش قطار شهری - ۱۴آبان۹۷

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات